Introduktion och övergång på förskolan Ljusstaden

På förskolan Ljusstaden har vi utarbetade rutiner gällande introduktion i förskolan samt vid övergångar både mellan avdelningar och till förskoleklass.

Introduktionen, en del barn och du som vårdnadshavare möter förskolan för första gången och andra börjar på sin eller en ny avdelning efter lång ledighet. Det är en tid av nya intressanta möten som kan vara pirriga. Efter några veckor brukar förskolan rutiner vara kända för de flesta barn och dig som vårdnadshavare och förskolan blir en kul och trygg plats för omsorg, lek och lärande.

När barnet fyller 6 år är det dags att börja förskoleklass. Vi samarbetar med pedagogerna på berörda skolor. En rutin gällande övergång till förskoleklass finns. Här ingår ett antal besök på blivande skola i sällskap med nuvarande pedagoger. Barnen får ta del av skolans miljö, rutiner och lokaler till exempel gymnastiksal, matsal och skolgården. Det ingår även besök av blivande pedagog på förskolan där lära känna samtal sker ihop med föräldrar och nuvarande personal.