Om förskolan Ljusstaden Ljusstaden

Våra lärmiljöer på förskolan Ljusstaden är trygga, genomtänkta, funktionella, flexibla och utgår från barnens behov – detta gäller får såväl ute som innemiljö. Lärmiljön ska inbjuda både till lek och lugn. Miljön ska inspirera till kreativitet samt skapa glädje och inspiration.

Ljusstaden ligger i norra Kalmar, med närhet till affärer, vård och omsorg, service och skolor. Ljusstaden ligger på gångavstånd från golfbana och strövområdet Värsnäs. In till Kalmar centrum finns det fina cykelvägar och täta bussförbindelser.

Under sommaren, vid jul, klämdagar och stängningsdagar sker sammanslagning mellan alla avdelningarna.

Förskolan håller öppet utifrån barnens scheman.

Öppning och stängning sker på avdelningarna Galaxen och Viking.

En gång per termin har vi en så kallad stängningsdag. Det innebär att all personal har kompetensutveckling. Vi ber alla föräldrar att försöka ordna barnomsorg i egen regi dessa dagar.

Fler sidor inom välkommen till förskolan ljusstaden

Matsedel och kostpolicy på förskolan Ljusstaden

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Miljö på förskolan Ljusstaden

Här kan du läsa mer om vårt arbete med miljö i förskolan

Modersmål

Modersmål i Kalmar kommuns verksamheter.

Planer och styrande dokument

Planer och styrande dokument

Tillgänglighet på förskolan

En hög tillgänglighet i förskolan är en förutsättning för att alla barn ska kunna delta på lika villkor.

Verksamhetsidé och pedagogik

Här kan du läsa om förskolan Ljusstadens verksamhetsidé, vision, pedagogik med mera.

Senast uppdaterad: 15 december 2023
Publicerad: 10 december 2020