Gatubelysning

Två personer i mössa står på bron vid stationen i Kalmar. Det är kväll och gatulamporna lyser.

Den offentliga belysningen är viktig både för att du ska känna dig trygg och för trafiksäkerheten. Kalmar kommun ansvarar för gatubelysningen på många av kommunens gator, vägar, gång- och cykelvägar, parkeringsplatser och torg på allmän plats i kommunen.

Fler sidor inom gator och vägar

Bidrag enskilda vägar

Bidrag för enskilda vägar

Bygdevägar i Kalmar kommun

Bygdeväg är en relativt ny vägtyp som finns på fem platser i Kalmar kommun.

Häckar och buskage

Fri sikt i korsningar ger säker trafik på bostadsgator

In- och utfarter

Du som saknar in- och utfart från din fastighet kan ansöka om att anlägga en.

Samförläggning

Genom att planera våra arbeten tillsammans minskar vi störningar och håller kostnaderna nere.

Svensk trafikföreskriftförsamling (STFS)

Här kan du söka på Transportstyrelsens samlade trafikföreskrifter.

Trafiksäkerhet på din gata

Alla trafikanter tillsammans med kommunen behöver hjälpas åt för att skapa en god gatumiljö

Publicerad: 24 april 2024