Satsningar på cykelinfrastruktur 2021-2023

Gång- och cykelväg samt en busshållplats och en buss som försvinner bort längs gatan.

Kalmar kommuns satsning på att utveckla och förbättra gång- och cykelinfrastrukturen går vidare med en rad nya investeringsprojekt i befintligt bebyggda miljöer.

Fler sidor inom hållbart resande i kalmar kommun

Hållbart resande i Smedby

Nu genomför vi några förändringar för att öka det hållbara resandet till och från Smedby.

Kalmar cykelgarage

Vi satsar på att göra Kalmar till en ännu bättre cykelstad.

Publicerad: 17 september 2021