Livsmedel

Ost.

En god livsmedelshygien är grunden för vårt välmående.

Livsmedelsinspektörerna på samhällsbyggnadskontoret kontrollerar därför
regelbundet alla verksamheter som hanterar livsmedel eller serverar mat inom
kommunen.

Har du frågor om livsmedelskontroll? Kontakta våra livsmedelsinspektörer.

Kontakt

Fler sidor inom bygga, bo och miljö

Avfall och återvinning

Information kring bland annat farligt avfall, källsortering och återvinning

Bostäder

Om bostäder, lediga tomter och boendemiljö

Bygga nytt, ändra eller riva

För dig som vill söka bygglov eller anmäla någon annan byggåtgärd

Lantmäteri

Hjälp med lantmäterifrågor, till exempel avstyckning av tomt och ledningsrätt.

Samhällsutveckling

Aktuella detaljplaner, byggprojekt, trafikplanering och bredbandssatsning

Vatten och avlopp

Om kommunalt och enskilt vatten och avlopp, vårt vattenmiljöarbete och tips och råd för att spara vatten

Senast uppdaterad: 2 januari 2018
Publicerad: 3 april 2017