Livsmedel

En god livsmedelshygien är grunden för vårt välmående.

Livsmedelsinspektörerna på samhällsbyggnadskontoret kontrollerar därför
regelbundet alla verksamheter som hanterar livsmedel eller serverar mat inom
kommunen.

Kontakt

Fler sidor inom bygga, bo och miljö

Avfall och återvinning

Renhållning, farligt avfall, källsortering och återvinning, FTI, förpacknings- och tidningsinsamlingen, återvinning

Bostäder

Bostäder, lediga tomter och boendemiljö

Bygga nytt, ändra eller riva

För dig som vill söka bygglov eller anmäla någon annan byggåtgärd

Lantmäteri

Hjälp med lantmäterifrågor som avstyckning av tomt och ledningsrätt

Samhällsutveckling

Aktuella detaljplaner, byggprojekt, trafikplanering och bredbandssatsning

Vatten och avlopp

Kommunalt och enskilt vatten och avlopp, vårt vattenmiljöarbete och tips och råd för att spara vatten

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 28 oktober 2021
Publicerad: 3 april 2017