Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Ett grönare Kalmar

En god miljö är grunden för vår välfärd. Kalmar ska utvecklas så att både människor och miljö mår bra. Detta arbetar kommunens förvaltningar och bolag med varje dag året runt. Vi ska också skapa möjligheter för kommunens invånare att leva miljösmart.

Cirkulär konsumtion

I Kalmar ska det vara enkelt att dela, hyra, låna, laga och återanvända.

Fossilbränslefri kommun 2030

Kalmar kommun som geografiskt område ska vara helt fossilbränslefritt år 2030.

God vattenstatus

Östersjön och alla kommunens vattendrag ska må bra och bidra till invånares och besökares livskvalitet.

Livskvalitet i ett grönt Kalmar

Att bevara och stärka naturen är bra för människors hälsa och skyddar mot klimatförändringar.

Miljöbokslut

Här kan du läsa om resultaten av miljöarbetet i Kalmar kommun