Ett grönare Kalmar

En god miljö är grunden för vår välfärd. Kalmars attraktionskraft bygger på att vi utvecklar en kommun där både människor och miljö mår bra. Detta arbetar kommunens förvaltningar och bolag med varje dag året runt. Vi ska också skapa möjligheter för kommunens invånare att leva miljösmart.

Kommunens miljöarbete - figur

Kommunen arbetar för en VÄLMÅENDE NATUR, med ett rent Östersjön och ett levande odlingslandskap.

MILJÖ I SAMHÄLLSPLANERINGEN är en del i att bygga ett modernt samhälle där medborgarna kan leva miljösmart med bevarad tillgång till ren natur.

Att ge HANDLINGSKOMPETENS innebär bland annat att kommunen stödjer medborgare i att leva och konsumera miljömedvetet.

MILJÖ I SKOLAN handlar om att elever i förskola och skola ska få en gedigen miljökompetens så att de rustas för en vardag och ett yrkesliv där miljöfrågan blir alltmer självklar.

I kommunens uppdrag ingår att bedriva MILJÖTILLSYN. Efterlevnad av lagstiftningen kontrolleras och rådgivning kan ges.

I INTERNT MILJÖARBETE ingår bland annat energieffektivisering i egna fastigheter, klimatneutrala transporter, minskat matsvinn, giftfri förskola och miljökrav i upphandling.

Kommunen deltar på olika sätt i UTVECKLING & INNOVATION inom miljöområdet.

Miljöcertifiering

Sedan 2012 har Kalmar kommunkoncern varit miljöcertifierad enligt ISO 14001. Miljöarbetet styrs via vår verksamhetsplan med budget, som uppdateras årligen. Där återfinns kommunens mål och prioriteringar. Resultatet av arbetet redovisas årligen i ett miljöbokslut. Där utvärderar vi också vårt arbete gentemot de nationella miljökvalitetsmålen.

Kontakt

Miljöpeng

Lokala utvecklingsgrupper kan under året ansöka om miljöpengen för att utveckla sin ort, by eller stadsdel med milj...

Nominera till klimatpriset 2020

Vem, eller vilka, i vår kommun tycker du förtjänar att vinna årets klimatpris?