Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Kalmarsundsveckan

Kalmarsundsveckan är en årligen återkommande arena och mötesplats för hållbarhetsfrågor. Fokus ligger på regionalt arbete och samverkan för att nå FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030.

Fler sidor inom hållbarhet och mänskliga rättigheter

Social hållbarhet

Social hållbarhet är en viktig del i Kalmars arbete för en hållbar utveckling.

Ett grönare Kalmar

En god miljö är grunden för vår välfärd. Läs mer om vårt miljöarbete här

Hållbar upphandling

Hållbar upphandling är en prioriterad fråga i Kalmar kommun

Våra kommunpriser!

Kalmar kommuns priser inom integration, jämställdhet och tillgänglighet

Agenda 2030

Kalmar kommun arbetar för en hållbar utveckling och därför är Agenda 2030 en ledstjärna för allt arbete i Kalmar ko

Idéburet offentligt partnerskap (IOP)

Idéburet offentligt partnerskap är ett sätt för offentlig verksamhet att samverka med idéburna organisationer.

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 19 december 2022
Publicerad: 20 april 2020