Samhällsutveckling

Om hur vi arbetar med planering och utveckling av Kalmar kommun och dina möjligheter att vara med och påverka.

Bredband och IT

I Kalmar kommun finns fiber utbyggt i hela kommunen via olika aktörer.

Landsbygd

Om landsbygdsutveckling Kalmar kommun.

Markanvisning

Om vad markanvisning innebär. Även aktuella markanvisningstävlingar.

Pågående detaljplanearbete och projekt

Här hittar du detaljplaner och projekt som har med samhällsbyggnad att göra

Trafikutveckling

Strategisk planering och samarbeten kring vägar och kollektivtrafik.

Planering

Allt från översiktsplanering till detaljplanering.

Övriga länkar