Samhällsutveckling

Om hur vi arbetar med planering och utveckling av Kalmar kommun och dina möjligheter att vara med och påverka.

Detaljplanering

Om hur detaljplaneprocessen fungerar och när du kan vara med och påverka

Detaljplaner på samråd och granskning

Detaljplaner på samråd eller granskning, det vill säga som du kan tycka till om

Gällande detaljplaner

En gällande detaljplan är utgångspunkten för vad som får byggas i ett område

Landsbygd

Landsbygd Kalmar kommun

Pågående detaljplanearbete och projekt

Här hittar du detaljplaner och projekt som har med samhällsbyggnad att göra

Översiktlig planering

I översiktsplanen drar vi upp långsiktiga riktlinjer för hur vi vill utveckla Kalmar kommun