Vädervarning för kraftfullt snöfall och vind

SMHI har utfärdat en vädervarning för torsdagen 2 december på grund av långvarigt och ymnigt snöfall som i kombination med vind kan ge upphov till störningar i trafiken samt elavbrott.

Samhällsutveckling

Om hur vi arbetar med planering och utveckling av Kalmar kommun och dina möjligheter att vara med och påverka.

Bredband och IT

Vi satsar på bredbandsutbyggnaden i Kalmar kommun

Landsbygd

Om landsbygdsutveckling Kalmar kommun.

Markanvisning

Om vad markanvisning innebär. Även aktuella markanvisningstävlingar.

Pågående detaljplanearbete och projekt

Här hittar du detaljplaner och projekt som har med samhällsbyggnad att göra

Trafikutveckling

Strategisk planering och samarbeten kring vägar och kollektivtrafik.

Planering

Allt från översiktsplanering till detaljplanering.