Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från 13 maj klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

Sommargata

Logotype för projektet Sommargata. Rosa bakgrund och vit text Sommargata

En plats i staden som plötsligt tar en ny skepnad. En gata som låter liv, lust, rörelse och möten ta plats en liten stund. Ett rum som skapas för boende och besökare under årets mest inbjudande månader. Så kan man beskriva Kalmar kommuns satsning Sommargata.

För att skapa en levande och dynamisk stad ska Kalmar kommun prova att inrätta så kallade sommargator, med start juni 2022. En sommargata kan beskrivas som en tillfällig åtgärd för att skapa mer attraktiva platser i staden och öka folklivet. Genom att omfördela ytan vill vi ge möjligheter till att vistas och mötas, till rörelse och spontan lek, för handel och uteserveringar. Vi hoppas att de som besöker sommargatan ska hitta nya möjligheter med ett tillfälligt gaturum i staden.

Postgatan först ut

Först ut att bli sommargata är Postgatan, som tillfälligt omvandlas 3 juni till 31 augusti 2022. Under perioden begränsas biltrafiken på Postgatan. I stället gör vi plats för ett levande gaturum med sittplatser, planteringar, cykelställ och nya mötesplatser. Försöket ska pågå i tre år.

Påverkan

  • Under tiden för sommargatan kommer parkeringsmöjligheterna för bil på Postgatan att tas bort.
  • Biltrafik begränsas enligt bestämmelser för trafik på gågata (8 kap. Trafikförordningen), med hänsyn tagen till bokbuss, räddningstjänst, varuleveranser och liknande.
  • Det blir infartsförbud från Esplanaden. Parkering hänvisas till närliggande platser, till exempel Unionsgatan eller Sveaplan.
  • De två parkeringsplatserna för rörelsehindrade på Unionsgatan kommer tillfällig flyttas till andra sidan Postgatan.
  • Korsningen Unionsgatan/Postgatan regleras som vändplats under tiden sommargata finns på plats.

Välkommen att ta plats på Kalmars första sommargata!

Vi vill veta vad du tycker!

Vad är en sommargata för dig? Vad skulle du vilja se på en sommargata? Vi tar gärna emot dina idéer, tankar eller annat du vill dela med oss. Du når formuläret via länkenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fler sidor inom bygga, bo och miljö

Avfall och återvinning

Renhållning, farligt avfall, källsortering och återvinning, FTI, förpacknings- och tidningsinsamlingen, återvinning

Bostäder

Bostäder, lediga tomter och boendemiljö

Bygga nytt, ändra eller riva

För dig som vill söka bygglov eller anmäla någon annan byggåtgärd

Lantmäteri

Hjälp med lantmäterifrågor som avstyckning av tomt och ledningsrätt

Samhällsutveckling

Aktuella detaljplaner, byggprojekt, trafikplanering och bredbandssatsning

Vatten och avlopp

Kommunalt och enskilt vatten och avlopp, vårt vattenmiljöarbete och tips och råd för att spara vatten

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 3 juni 2022
Publicerad: 17 maj 2022