Sommargata

Logotype för projektet Sommargata. Rosa bakgrund och vit text Sommargata

En plats i staden som plötsligt tar en ny skepnad. En gata som låter liv, lust, rörelse och möten ta plats en liten stund. Ett rum som skapas för boende och besökare under årets mest inbjudande månader. Så kan man beskriva Kalmar kommuns satsning Sommargata.

För att skapa en levande och dynamisk stad provar Kalmar kommun att inrätta en så kallad sommargata. En sommargata kan beskrivas som en tillfällig åtgärd för att skapa mer attraktiva platser i staden och öka folklivet. Genom att omfördela ytan vill vi ge möjligheter till att vistas och mötas, till rörelse och spontan lek, för handel och uteserveringar. Vi hoppas att de som besöker sommargatan ska hitta nya möjligheter med ett tillfälligt gaturum i staden.

Postgatan som sommargata

För tredje och sista planerade året omvandlas Postgatan tillfälligt till sommargata juni-augusti 2024. Under perioden begränsas biltrafiken på Postgatan. I stället gör vi plats för ett levande gaturum med sittplatser, aktivitetsytor, planteringar, cykelställ och nya mötesplatser.

Påverkan

Under tiden för sommargatan kommer parkeringsmöjligheterna för bil på Postgatan att tas bort. Biltrafik begränsas enligt bestämmelser för trafik på gågata (8 kap. Trafikförordningen).

Det blir infartsförbud från Esplanaden. Parkering hänvisas till närliggande platser, till exempel Unionsgatan eller Sveaplan. De två parkeringsplatserna för rörelsehindrade på Unionsgatan kommer att tas bort för att kunna anlägga en vändplan. I stället kommer det att finnas en parkeringsplats för rörelsehindrade på högra sidan om Postgatan. Korsningen Unionsgatan/Postgatan regleras som vändplats under tiden sommargata finns på plats.

Fler sidor inom bygga, bo och miljö

Avfall och återvinning

Renhållning, farligt avfall, källsortering och återvinning, FTI, förpacknings- och tidningsinsamlingen, återvinning

Bostäder

Bostäder, lediga tomter och boendemiljö

Bygga nytt, ändra eller riva

För dig som vill söka bygglov eller anmäla någon annan byggåtgärd

Lantmäteri

Hjälp med lantmäterifrågor som avstyckning av tomt och ledningsrätt

Samhällsutveckling

Aktuella detaljplaner, byggprojekt, trafikplanering och bredbandssatsning

Vatten och avlopp

Kommunalt och enskilt vatten och avlopp, vårt vattenmiljöarbete och tips och råd för att spara vatten

Universitetsstaden Kalmar

Du är Universitetsstaden Kalmar! På denna webbplats kan du ta del av allt som universitetsstaden har att erbjuda.

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 30 maj 2024
Publicerad: 17 maj 2022