Luftkvalitet

Vi kontrollerar regelbundet luftkvaliteten i Kalmar kommun.

Mätningar och luftvård

Tillgången till luft av god kvalitet är avgörande för vår hälsa. Vi bevakar därför luftkvaliteten

Radon

Boende i Kalmar kommun kan få gratis mätning av radon i inomhusluft och borrade brunnar