Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Luftkvalitet

Vi kontrollerar regelbundet luftkvaliteten i Kalmar kommun.

Mätningar och luftvård

Mycket av den luftövervakning som bedrivs i länet görs inom ramen för Luftvårdsförbundets verksamhet.

Radon

Boende i Kalmar kommun kan få gratis mätning av radon i inomhusluft och borrade brunnar

Tomgångskörning

Tomgångskörning är tillåten i högst en minut. För hälsans och miljöns skull