Buller

Det är sällan eller aldrig helt tyst i vår omgivning. Ljud som vi känner oss störda av och vill slippa kallas för buller.

Kontakt

Fler sidor inom luftkvalitet

Radon

Boende i Kalmar kommun kan få gratis mätning av radon i inomhusluft och borrade brunnar

Tomgångskörning

Tomgångskörning är tillåten i högst en minut. För hälsans och miljöns skull

Vedeldning

Om du eldar med ved är det viktigt att du eldar på ett bra sätt så att du inte stör andra.

Senast uppdaterad: 8 november 2022
Publicerad: 1 februari 2021