Elda rätt med ved

Det är positivt ur klimatsynpunkt att fler fastigheter värms med icke-fossila bränslen eftersom det minskar påverkan på växthuseffekten. Om du eldar med ved är det viktigt att du eldar på ett bra sätt så att du inte stör din omgivning.

Fler sidor inom luftkvalitet

Buller

Buller är oönskat ljud. Allt som du upplever som störande räknas dock inte som buller.

Radon

Boende i Kalmar kommun kan få gratis mätning av radon i inomhusluft och borrade brunnar

Tomgångskörning

Tomgångskörning är tillåten i högst en minut. För hälsans och miljöns skull

Senast uppdaterad: 2 februari 2022
Publicerad: 1 februari 2021