Vädervarning för kraftfullt snöfall och vind

SMHI har utfärdat en vädervarning för onsdagen 1 december för snö och vind, som kan ge stora störningar i trafiken samt elavbrott.

Vadå fiber till alla?

Fiber grävs ner på landsbygden

Som de flesta känner till har Kalmar kommun bestämt att samtliga hushåll i kommunen ska erbjudas en bredbandsuppkoppling via fiber innan 2020. Vi tänkte med denna krönika berätta lite om historiken bakom beslutet, vad som händer och hur arbetat är tänkt att fortlöpa till 2020.

Kalmar kommun bestämt att samtliga hushåll i kommunen ska erbjudas en bredbandsuppkoppling via fiber innan 2020. Uppkoppling via fiber är inget nytt begrepp utan har funnits som en del i infrastrukturen i många år. Fördelen med fiber är att den hanterar stora mänger data och den kan göra det snabbt. En av flaskhalsarna med dagens befintliga kommunikationsnät är just kapaciteten. Det är många enheter som kopplar upp och delar på ”datan” som överförs och det är en av
anledningarna till storsatsningen på fiber. Via fiber byggs ”flaskhalsen” bort
och du kan i princip ansluta hur många enheter som helst på din uppkoppling.

2018 skrev kommunen avtal med Telia om att erbjuda bredband via fiber till
samtliga hushåll i kommunen. Geografiskt handlar det om Kalmars landsbygd
då staden med tillhörande centralorter och samhällen sedan tidigare är utbyggda. Varför är det då så viktigt med bredband? Jo, kommunen vill motverka digitalt utanförskap som riskerar att ske om inte alla hushåll kan ta del av den nya digitala revolutionen som vi står inför. Mycket av det som tidigare skötts manuellt kan göras enklare tack vare digitaliseringen. Det finns mängder med servicetjänster i samhället
som baseras på dig som användare och de finns tillgängliga när du har tid eller
behovet uppstår.

För att möjliggöra utbyggnad i hela kommunen gräver Kalmar kommun ner rör mellan olika strategiska platser för att koppla ihop näten med varandra så att tekniken kommer alla tillgodo. Teliabolaget Zitius sköter försäljningen till dig och din fastighet. Skanova som ägs av Telia är de som bygger och förvaltar alla näten. Skanova och Kalmar kommun har via upphandling kontrakterat PEAB som entreprenör för utbyggnaden. Kalmar kommun kommer att gräva ner cirka 23 mil rör som kan användas av Telia och eventuellt andra företag att blåsa in fiber i. Skanova använder sina befintliga infrastrukturer, både i mark och i stolplinjer, men bygger även nya sträckningar. Att fibern hängs i stolplinjer är inget som påverkar dig som fiberkund. Telia och Skanova har samma åtaganden oavsett förläggningsmetod.

Vi har tagit emot en del oro om luftledningar, kommunen har ingen möjlighet att kräva vilken byggmetod Skanova använder och har inte heller någon
anledning att misstro att till exempel luftledningen inte är en säker och stabil
byggmetod. Via appen ”Skanova skadeanmälan” som finns där du laddar ner
appar kan man enkelt anmäla skada eller nedtagning om detta behov skulle
uppstå.

Följande områden planerade:
2019
Ljungbyholm, Vassmolösa, Tvärskog, Smedby, Trekanten och Kläckeberga

2020

Påryd, Rockneby, Läckeby

Fler sidor inom samhällsutveckling

Bredband och IT

Vi satsar på bredbandsutbyggnaden i Kalmar kommun

Landsbygd

Om landsbygdsutveckling Kalmar kommun.

Markanvisning

Om vad markanvisning innebär. Även aktuella markanvisningstävlingar.

Pågående detaljplanearbete och projekt

Här hittar du detaljplaner och projekt som har med samhällsbyggnad att göra

Trafikutveckling

Strategisk planering och samarbeten kring vägar och kollektivtrafik.

Planering

Allt från översiktsplanering till detaljplanering.

Senast uppdaterad: 12 oktober 2021
Publicerad: 21 maj 2019