Vadå fiber till alla?

Bilden visar personal som gräver och förbereder marken för att lägga ner fiberkablar intill en fastighet

Fiber grävs ner på landsbygden

Under perioden 2018 till 2020 erbjöds hushåll på landsbygden en bredbandsuppkoppling via fiber. Vi tänkte med denna krönika berätta lite om historiken bakom beslutet, vad som hänt och vad som är på gång efter 2020.

Kalmar kommun har bestämt att samtliga hushåll i kommunen ska erbjudas en bredbandsuppkoppling via fiber innan 2020. Uppkoppling via fiber är inget nytt begrepp utan har funnits som en del i infrastrukturen i många år. Fördelen med fiber är att den hanterar stora mänger data och den kan göra det snabbt. En av flaskhalsarna med dagens befintliga kommunikationsnät är just kapaciteten. Det är många enheter som kopplar upp och delar på ”datan” som överförs och det är en av
anledningarna till storsatsningen på fiber. Via fiber byggs ”flaskhalsen” bort
och du kan i princip ansluta hur många enheter som helst på din uppkoppling.

2018 skrev kommunen avtal med Telia om att erbjuda bredband via fiber till
samtliga hushåll i kommunen. Geografiskt handlar det om Kalmars landsbygd
då staden med tillhörande centralorter och samhällen sedan tidigare är utbyggda. Varför är det då så viktigt med bredband? Jo, kommunen vill motverka digitalt utanförskap som riskerar att ske om inte alla hushåll kan ta del av den nya digitala revolutionen som vi står inför. Mycket av det som tidigare skötts manuellt kan göras enklare tack vare digitaliseringen. Det finns mängder med servicetjänster i samhället
som baseras på dig som användare och de finns tillgängliga när du har tid eller
behovet uppstår.

För att möjliggöra utbyggnad i hela kommunen grävde Kalmar kommun ner rör mellan olika strategiska platser för att koppla ihop näten med varandra så att tekniken kommer alla tillgodo. Teliabolaget Zitius skötte försäljningen. Skanova som ägs av Telia är de som bygger och förvaltar alla näten. Skanova och Kalmar kommun har via upphandling kontrakterat PEAB som entreprenör för utbyggnaden. Kalmar kommun grävde ner cirka 23 mil rör som kan användas av Telia och eventuellt andra företag att blåsa in fiber i. Skanova använde sina befintliga infrastrukturer, både i mark och i stolplinjer, men byggde även nya sträckningar. Vissa sträckor hängs fibern i stolplinjer. Telia och Skanova har samma åtaganden oavsett förläggningsmetod.

Följande områden har byggts ut
Ljungbyholm, Vassmolösa, Tvärskog, Smedby, Trekanten, Kläckeberga, Påryd, Rockneby och Läckeby.

Vad händer nu?

De allra flesta hushållen och områden har nu fiber installerat. Det pågår fortfarande mindre arbeten och det finns ett fåtal fastigheter som väntar på inkoppling på grund av att tillstånd saknas. Långa handläggningstider är orsaken till att arbetet inte har kunnat slutföras.

När de nio områdena byggts ut återstår det fastigheter som inte har fiber av olika anledningar. Det kan vara fastigheter som tackat nej till fiber och sedan bytt ägare som nu vill ha fiber installerat.

Via nationellt bredbandsstöd har Kalmar Kommun sökt och beviljats stöd för att bygga ut ytterligare 365 fastigheter som inte har bredband via fiber. Detta arbete påbörjas i mitten av 2022.

Kalmar Kommuns bredbandsgrupp

Fler sidor inom samhällsutveckling

Bredband och IT

I Kalmar kommun finns fiber utbyggt i hela kommunen via olika aktörer.

Landsbygd

Om landsbygdsutveckling Kalmar kommun.

Markanvisning

Om vad markanvisning innebär. Även aktuella markanvisningstävlingar.

Pågående detaljplanearbete och projekt

Här hittar du detaljplaner och projekt som har med samhällsbyggnad att göra

Trafikutveckling

Strategisk planering och samarbeten kring vägar och kollektivtrafik.

Planering

Allt från översiktsplanering till detaljplanering.

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 27 april 2022
Publicerad: 21 maj 2019