Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Enskilt avlopp

Om du bor på landet och inte kan ansluta till det kommunala avloppsnätet får du rena avloppsvattnet i en så kallad enskild avloppsanläggning. Innan du anlägger enskilt avlopp måste du ha tillstånd från kommunen att göra det.

Ett godkänt avlopp är bättre för miljön

De enskilda avloppen står för det näst största utsläppet av näringsämnet fosfor till vårt kustvatten. Under flera år har vi därför kontrollerat de omkring 3000 enskilda avloppen i Kalmar kommun, för att se om de uppfyller lagens krav på rening. Målet är att minska utsläppen av näringsämnen som göder vattendragen, sjöarna och havet. Övergödningen leder till algblomning, igenväxta vikar och minskad fiskreproduktion. Idag är vi inne i slutskedet av kontrollerna och många avlopp har byggts om efter att de sökt tillstånd hos oss.

Kontakt

Fler sidor inom vatten och avlopp

Avgifter

Det är Kalmar Vatten AB som fakturerar vattenavgifter i Kalmar kommun.

Dricksvatten

Kontakta oss vid frågor om egen brunn. Kalmar vatten sköter det kommunala vattnet

Kommunalt avlopp

Det är Kalmar Vatten som sköter den kommunala avloppshanteringen i Kalmar kommun.

Ledningsnät, anslutning till fastighet

Det är mycket att tänka på när du ska ansluta din fastighet till allmän VA-anläggning. Kalmar Vatten hjälper dig!

Vattenskyddsområden

För dig som bor i ett vattenskyddsområde kan det finnas speciella restriktioner

Vattensmart

Behåll dina goda vattenvanor året runt

Senast uppdaterad: 19 mars 2021
Publicerad: 20 april 2017