Nationella provtider

Nationella prov

Nationella prov genomförs i vissa ämnen i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan. Syftet med de nationella proven är främst att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning, och att visa hur kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå.

Provdatum läsåret 2021/2022

Ämnesproven i matematik och svenska och svenska som andraspråk i årskurs 3 ska genomföras i skolor under perioden 14 mars-20 maj 2022 (vecka 11-20). För årskurs 3 genomförs som vanligt även i under 2022.

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45–50. Skriftliga delprov genomförs under vårterminen 2022.

Provdatum år 6

Ämne

Delprov

Vecka

Provdatum

svenska, svenska som andraspråk

A

45-50

8 nov - 10 dec 2021

svenska, svenska som andraspråk

B1+C1

6

tis 8 feb 2022

svenska, svenska som andraspråk

B2+C2

6

tors 10 feb 2022

matematik

A

45-49

8 nov - 10 dec 2021

matematik

B+C

18

on 4 maj 2022

matematik

D+E

1

fre 6 maj 2022

engelska

A

45-49

8 nov - 10 dec 2021

engelska

B

14

ti 5 april 2022

engelska

C

14

to 7 april 2022

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45–50. Skriftliga delprov genomförs under vårterminen 2022.

Provdatum år 9


ÄmneDelprovVeckaProvdatumProvtidsvenska, svenska som andraspråkA45-508 nov - 10 dec 2021
svenska, svenska som andraspråkB12ti 22 mars 2022
svenska, svenska som andraspråkC12to 24 mars 2022
biologi/ fysik/ kemiA1+A2+A3


 14


on 6 april 2022
biologi/ fysik/ kemiBfrån v. 11icke tidsbunden
geografi/ historia/ religionskunskap/ samhällskunskapA18ti 3 maj 2022
geografi/ historia/ religionskunskap/ samhällskunskapB18to 5 maj 2022
engelskaA45-508 nov - 10 dec 2022
engelskaB15ti 26 april 2022
engelskaC15to 28 april 2022
matematikA45-508 nov - 10 dec 2021
matematikB+C19on 11 maj 2022
matematikD19fr 13 maj 2022Fler sidor inom grundskola

Våra verksamheter - förskoleklass, grundskola och fritidshem

Kalmar kommuns skolor finns i hela Kalmar kommun, nära där eleverna bor.

Grundskolor

Här är alla skolor i Kalmar kommun listade

Frågor och svar Grundskola

Frågor och svar för grundskolan i Kalmar kommun

Läsårstider kommunala grundskolor

Läsårstider, lov- och studiedagar för skolor i Kalmar kommun

Betyg och betygssättning

På skolverkets sida kan du läsa mer om betygssättning

Senast uppdaterad: 5 oktober 2021
Publicerad: 30 maj 2017