Uppvärmning

Vedeldning är tillåtet under vissa förutsättningar.

Alternativ till uppvärmning via el eller fjärrvärme är att installera en värmepump eller elda med ved.

Anmälningsplikt för värmepumpar

Om du ska installera en värmepump som utnyttjar berg, jord, grundvatten, sjövatten eller havsvatten som värmekälla måste du anmäla det till kommunen först.

I Halltorps yttre vattenskyddsområde, Gårdsryds vattenskyddsområde samt skyddsområdet för ytvattentäkten Hagbyån, krävs det tillstånd för att installera en värmepump. 

Obs!
Anmälningsplikten gäller inte för värmepumpar som utnyttjar luft som värmekälla.

Servicegaranti

Vi lovar att du ska få ett beslut om din värmepumpsansökan inom 4 veckor efter att en komplett ansökan har lämnats in.

Vedeldning

Allt fler eldar med ved och andra biobränslen istället för olja. Detta är positivt ur klimatsynpunkt eftersom det minskar påverkan på växthuseffekten. Det minskar även beroendet av olja som är en begränsad resurs.

Allmänna regler

När du eldar är du skyldig att se till att det inte stör någon annan. Det är inte heller tillåtet att elda med vad som helst.

Du får till exempel inte elda:

  • Hushållsavfall
  • Plast
  • Målat eller tryckimpregnerat virke
  • Spånskivor


Fler sidor inom energi och uppvärmning

Elnät

Kalmar Energi ansvarar för elledningarna och för att överföringen av elen fungerar i hela Kalmar tätort

Energirådgivning

Du kan få kostnadsfri hjälp av vår energirådgivare

Fjärrvärme

Fjärrvärme - enkelt och bekvämt!

Solenergi

I vår solkarta kan du få reda på om just ditt hus har ett bra läge för solceller

Vindkraft

Här kan du hitta Kalmars vindkraftsplan

Senast uppdaterad: 12 september 2018
Publicerad: 3 april 2017