Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Energirådgivning

Här hittar du tips om hur du kan spara energi. Du kan även kostnadsfritt kontakta vår oberoende energirådgivare.

Solenergi

Varje timme träffas jordens yta av mer solenergi än vad vi sammanlagt konsumerar på ett helt år.

Uppvärmning

Genom att välja rätt värmekälla kan du spara energi.

Ventilation

Ett bra ventilationssystem behövs för att uppnå en god inomhusmiljö.

Klimatskal/Renovering

Genom att se över husets skal kan du spara energi.

Nybyggnation

Genom att tänka igenom hur du bygger ditt nya hus kan du spara mycket energi.

Transport

Genom att tänka över dina val av transportsätt kan du bidra till en minskad energiförbrukning.

Klimatet

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar och intresset för den växer ständigt.

Bidrag

Du kan få stöd för en del energibesparande åtgärder.

Energirådgivning

Du kan få kostnadsfri hjälp av vår energi- och klimatrådgivare