Fruktlundar

Äppelblomma.

För att gynna den biologiska mångfalden har vi anlagt fruktlundar på flera platser. Det är ett sätt att erbjuda mat och boplatser för våra viktiga pollinerande insekter, som behövs för att vi ska kunna få frukt och grönsaker.

Du kan också hjälpa våra insekter

Genom att städa lite mindre i din trädgård och låta till exempel nässlor vara kvar ger du mat till insekterna. Många olika fjärilslarver har nässlor som sin huvudföda, utan nässlor inga nässelfjärilar! Låt gärna en del av gräsmattan vara oklippt så att klöver med mera får blomma.

Ordna boplatser till insekterna genom insektshotell eller öppna sandytor. Insekter behöver också dricka, ställ gärna ut en skål med vatten.

Plantera växter som blommar under stor del av året, insekterna behöver pollen och nektar för att kunna överleva. Vårblommande lökar är en välkommen födokälla för humledrottningar som precis har vaknat.

Kryddväxter som timjan och lavendel är särskilt rika på nektar och är riktiga insektsmagneter.

Även en kruka med sommarblommor gör skillnad. Leta efter fröblandningar som lockar bin och fjärilar.

Projektet med att plantera fruktlundar är medfinansierat av statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt.

Logotype - Lokala naturvårdssatsningen

Fler sidor inom biologisk mångfald

Giftfri trädgård

Här får du mer information och konkreta tips på hur du kan få en grönskande och giftfri trädgård.

Gräsmatteängar

Kalmar kommun skapar gräsmatteängar för att se till att fjärilar, bin och andra pollinerande insekter hittar mat.

Invasiva arter

Främmande, invasiva arter har stor påverkan på vår biologiska mångfald.

Kalmars eklandskap

I Kalmar kommun finns många gamla ekar och sällsynta arter som lever i dem. Vi jobbar för att bevara dessa.

Naturvärden i ekskogsmiljöer

Vi har gjort en inventering av några särskilt intressanta områden i kommunen där sällsynta arter lever.

Senast uppdaterad: 30 juni 2023
Publicerad: 23 augusti 2022