Fritidshem i kombination med skolskjuts

Skyldighet för kommun att bevilja skolskjuts till eller från fritidshem finns inte enligt skollagen.

Elev som har fritidshemsomsorg på morgon innan skolstart kan vara berättigad till skolskjuts från skolan på eftermiddagen.

Elev som har fritidshemsomsorg på eftermiddagen kan vara berättigad till skolskjuts till skolan. När du ansöker ska du uppge fritidshemsvistelse.

Fler sidor inom kommunal skola i kalmar kommun

Rätt till skolskjuts

Kalmar kommun är enligt skollagen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola

Avståndsregler

För att ha rätt till kostnadsfri skolskjuts, oavsett skolform, måste det vara ett viss avstånd mellan folkbokföring

Ansökan om skolskjuts

För att kunna ansöka som skolskjuts så ska eleven vara folkbokförd i Kalmar kommun och ha sin skolplacering på en k

Mäta avstånd

Avståndet mäts med Kalmar kommuns GIS verktyg för mätning av skolskjutsväg.

Vad gäller för skolskjuts vid växelvis boende?

När barn till separerade föräldrar bor lika mycket hos båda föräldrar, kan det anses som ett växelvis boende.

Val av annan grundskola än placeringsskolan inom Kalmar kommun

Elev kan vara berättigad till skolskjuts även om man väljer att gå i en annan grundskola än placeringsskolan.

Elev med funktionedsättning och skolskjuts

Elev med varaktig funktionsnedsätt kan ansöka om skolskjuts. Bedömning om rätten till skolskjuts görs utifrån eleve

Skolkort som färdbevis

För att kunna åka skolskjuts behövs ett färdbevis. Färdbeviset är personligt och är en värdehandling.

Förlorat skolkort

Om eleven förlorar sitt skolkort är kostnaden för ett nytt busskort 100 kronor.

Olycksfall och möjligheten till transport till skola

Vid olycksfall kan en elev vara berättigad till transport till skolan genom den olycksfallsförsäkring som Kalmar ko

Hur sker skolskjutstrafik till kommunal skola?

Skolskjutstrafiken är upphandlad utifrån skolans skolskjutsbehov.

Ansvarsfördelning skolskjutstransport

Vårdnadshavaren har ansvar från hemmet till hållplatsen samt tills barnen stiger in i skolskjutsen.

Kontakta skolskjutshandläggare

För kommunal skola kontakta din skolas handläggare. För ärende gällande fristående skola kontakta central skolskjut

Hur överklagas ett beslut?

Ett beslut kan överklagas till förvaltningsrätten.

Senast uppdaterad: 20 mars 2024
Publicerad: 29 januari 2024