Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Projekt

Här har vi samlat några aktuella projekt där Kalmar kommun arbetar för att förbättra kustmiljön.

Fortsätt LEVA!

Ett projekt för livet!

WaterMan

I detta EU-projekt provar vi ultraviolett ljus för att rena vatten för bevattning.

Vattenbalans i Torsbäcken

Syftet med projektet är att utreda och genomföra våtmarker för att jämna ut vattenflödet.

Vedby och Runtorp våtmarker

Projekteten vill återskapa multifunktionella våtmarker i skogsmiljö.