Södra staden

Söderut växer Kalmar främst i Rinkabyholm. Här planerar vi bland annat för bostäder och ett nytt stadsdelscentrum.

Del av Rinkaby 9:3 med flera - Rinkabyholm

Nya bostäder i ett attraktivt läge i Rinkabyholm.

Nya bostäder i Rinkabyholm

Nya bostäder i Rinkabyholm.

Södra staden etapp 1

Del av Rinkaby 6:46 med flera, Rinkabyholm, Kalmar kommun

Södra staden etapp 2

Del av Rinkaby 6:46 med flera, Rinkabyholm, Kalmar kommun

Ändringsplaner i Rinkabyholm

En ändringsplan för huvudmannaskapet för ett antal vägar.