Föräldraskap och familjerelationer

Har du det jobbigt hemma eller mår dåligt i relationen med dina nära kan vi ge dig råd, stöd och hjälp. Vi utgår ifrån dina behov och kommer tillsammans med dig fram till vilket stöd du eller ni behöver.

Behandling för familjer med ungdomar - Multiversum

Behandling för att förbättra relationen mellan äldre barn och föräldrar

Familjerådgivning och terapi

Stöd för par och familjer som upplever någon form av relationsproblem

Mötesplatser för barnfamiljer

Hjälp och stöd i ditt föräldraskap och kontakt med andra föräldrar

Separation, skilsmässa

Rådgivning och stöd vid separation, skilsmässa

Stöd för föräldrar med barn upp till 12 år - Familjehuset

Familjehuset kan ge stöd till olika familjer med olika behov

Vårdnad, boende, umgänge

Stöd och hjälp kring vårdnad, boende och umgänge med ert barn

Förebyggande socialt arbete

Aktivt socialt förändringsarbete ute i bostadsområden och stöd till oroliga föräldrar

$widget.img.alt

Hjälp till dig som har problem med missbruk eller beroende

Stöd, information, rådgivning och behandling för dig som har problem med alkohol, droger eller spel

$widget.img.alt

Föräldrautbildning Trygghetscirkeln

För dig som vill utveckla ditt föräldraskap och bli bättre på att möta ditt barns behov

$widget.img.alt