Familjehem och jourhem

Familjehem och jourhem

Ibland kan svårigheter i familjen göra att barn och unga för en viss tid behöver bo hos en annan familj. Det kan bero på missbruk inom familjen, sjukdom eller funktionsnedsättning.

Ansök om familjehem

Kontakta socialtjänsten om du har behov av familjehem. Om barnet har funktionsnedsättning är det utredningsenheten LSS du ska prata med. De har telefontid 8.30-9.30 varje vardag. Du når båda via kommunens kontaktcenter 0480-45 00 00.

Vill du bli familjehem eller jourhem?

Kontakt

Fler sidor inom familj, barn och ungdom

Förebyggande socialt arbete

Aktivt socialt förändringsarbete ute i bostadsområden och stöd till oroliga föräldrar

Misstanke om barn som far illa

Du som misstänker att ett barn eller en ungdom far illa bör göra en anmälan till socialtjänsten

Stöd till familjen

Råd, stöd och hjälp i föräldraskap och relationer

Stöd till dig som är ung

Har du det jobbigt hemma eller är orolig och mår dåligt kan du få stöd och hjälp av kommunen

Bekräftelse av faderskap och föräldraskap

Om ni inte är gifta måste faderskap fastställas, eller föräldraskap om ni lever i en samkönad relation.

Senast uppdaterad: 5 augusti 2019
Publicerad: 31 mars 2017