Klimat och klimatpåverkan

Intresset för klimatfrågan växer ständigt. Frågan får allt mer uppmärksamhet i takt med att fler och fler blir varse om att de förändringar som ses, inte sker i en naturlig hastighet.

Fler sidor inom klimatet

Kalmar kommun - fossilbränslefritt 2030

År 2030 ska Kalmar kommun som geografiskt område vara helt fossilbränslefritt.

Senast uppdaterad: 1 februari 2023
Publicerad: 14 september 2020