El/Hybridbil

En elbil använder ca 1,5-2 kWh el för att förflytta sig en mil. Jämfört med en bränsledriven bil vars förbränningsmotor bara har en verkningsgrad på cirka 30%, används ca 6-7 kWh per mil, är elbilen mycket mer energieffektiv.

Elen till elbilen kan dessutom lätt produceras förnybart och fossilfritt, speciellt i Sverige, som har en elmix med lågt koldioxidutsläpp.

Elen kan också produceras själv om du till exempel har solceller. Med 10 kvadratmeter solceller kommer man ungefär 30 000 mil under solcellernas livstid. På samma sträcka använder fossilbilen ca 20 kubikmeter fossil bensin eller diesel. Även om drivmedlet har inblandning av förnybar energi är utsläppen oftast mycket större än för en elbil.

Elbil

Elbil förkortas ibland BEV, från engelskans Battery Electric Vehicle. De skiljer sig från en konventionell bil i den bemärkelsen att den har en elmotor för framdrivningen istället för en förbränningsmotor samt att kraftkällan är ett batteri istället för en bensin- eller dieseltank. Elbilen tankas inte, utan laddas istället från ett vägguttag eller laddstation. Förutom elbilens miljöfördelar har den också mycket låga bullernivåer.

Elbilens motor är tre till fyra gånger energieffektivare än en förbränningsmotor. Med det menas att mindre energi går till spillo i form av värme. De flesta av dagens elbilar har en räckvidd på 250-500 kilometer.

Hybrid-bil (HEV)

En hybridbil, som ibland kallas elhybridbil, räknas inte till laddbara bilar då dessa inte kan laddas externt från elnätet. Dessa bilar har ett mycket litet batteri som laddas upp med energi från förbränningsmotorn, samt vid inbromsningar. Hybridbilar förkortas ibland HEV, från engelskans Hybrid Electric Vehicle, och har något lägre utsläpp och något lägre bränsleförbrukning än sina bensin- och dieselmotsvarigheter.

Ladd-hybrid (PHEV)

Laddhybrider kallas ibland plug-in hybrid förkortas ofta PHEV från engelskans Plug-in Hybrid Vehicle. Dessa drivs av en elmotor som samverkar med en förbränningsmotor. Dess fördel är att räckvidden ofta är längre än för en vanlig elbil, då både energi från batteriet och bensinen kan användas för framdrivning av fordonet. Detta gör laddhybriden till ett mellanting mellan en konventionell bil och en elbil.

Utsläppen från en laddhybrid är inte lika låga som från en elbil, men långt lägre än utsläppen från en konventionell bensin- eller dieselbil.

Fler sidor inom transport

Energispartips för bil

Även om du inte kör en så kallad miljöbil kan du minska din energianvändning vid bilkörning.

Laddning

Enklast är att ha en egen laddstation hemma eller ladda elbilen på jobbet.

Bilpool

I en bilpool bokar och använder du bil bara när du behöver.

Allmänt om transporter

Transporter står idag för en fjärdedel av Sveriges totala energianvändning.

Senast uppdaterad: 22 juli 2022
Publicerad: 14 september 2020