Värmepanna

En värmepanna är kopplad till ett vattenburet system och använder el, pellets, olja, ved eller gas som värmekälla.

Fler sidor inom uppvärmning

Fjärrvärme

Fjärrvärme är en driftsäker och bekväm lösning för uppvärmning.

Värmepumpar

Värmepumpar använder energi från omgivningen och tillför denna till husets värmesystem.

Senast uppdaterad: 18 november 2022
Publicerad: 14 september 2020