Ostkustens vattensamling

Bäcker och åar, dämmen och sjöar, vatten har vi gott om i Kalmar kommun.

Fler sidor inom vattenråd och samverkan

Kalmarsundskommissionen

Kalmarsundskommissionen arbetar för att ta fram konkreta insatser för att förbättra miljön i Kalmarsund

Vattenråd

Ideellt arbete för en god vattenkvalitet

Senast uppdaterad: 12 december 2022
Publicerad: 25 april 2022