Rotavdrag

Rotavdraget innebär att du får göra avdrag på din skatt för arbetskostnaden när du anlitar någon för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad.

Fler sidor inom bidrag

Energilagring

Du har möjlighet att söka bidrag för lagringssystem för egenproducerad, förnybar elenergi hemma.

Laddstation

För att förenkla säker hemmaladdning finns ett speciellt stöd att söka.

Solcellstöd

Regeringen har föreslagit att investeringsstödet för solceller och bidraget till energilager ersätts med ett skatte

Senast uppdaterad: 22 juli 2022
Publicerad: 14 september 2020