Solcellstöd

Stöden förändras över tid och kan komma i form av bidrag eller skattereduktioner.

Fler sidor inom bidrag

Energilagring

Du har möjlighet att söka bidrag för lagringssystem för egenproducerad, förnybar elenergi hemma.

Laddstation

För att förenkla säker hemmaladdning finns ett speciellt stöd att söka.

Rotavdrag

Rotavdraget innebär att du får göra avdrag för 30 procent av arbetskostnaden för åtgärden.

Senast uppdaterad: 22 juli 2022
Publicerad: 14 september 2020