Takrenovering

Det är till skillnad från vinden ofta svårt att tilläggsisolera taket. Ska man byta tak kan man dock passa på att göra detta.

Det mest energieffektiva är att tilläggsisolera den kalla sidan (utsidan av huset). Det går även att isolera insidan, men det är svårare att täcka in alla köldbryggor och dessutom förlorar man vindsyta och takhöjd.

Om man ska byta tak så genomför man tilläggsisoleringen genom att ta bort råsponten, bygga på takstolsreglarna på höjden och sedan fylla på med extra isolering innan man lägger på ny råspont, underlagspapp, med mera.

Fler sidor inom klimatskal/renovering

Fönster/Dörrbyte

I ett småhus försvinner i genomsnitt 20 procent av värmen ut genom fönster och dörrar.

Vind tilläggsisolering

Ungefär 15 procent av värmeförlusterna i ett småhus sker genom vinden.

Väggar tilläggsisolering

Ungefär 20 procent av värmeförlusterna i ett småhus sker genom väggar.

Senast uppdaterad: 22 juli 2022
Publicerad: 14 september 2020