Väggar tilläggsisolering

Ungefär 20 procent av värmeförlusterna i ett småhus sker genom väggar. Tilläggsisolering av väggar kan vara lönsamt i samband med andra åtgärder, såsom renovering av fasaden.

Det är bäst att tilläggsisolera fasaden utifrån. Det gör att den gamla väggen blir torrare och det blir mindre värmeläckage vid anslutningar till innerväggar och bjälklag.

Under årens lopp har flera olika material och metoder använts för att bygga ytterväggar i småhus. De olika konstruktionerna har olika egenskaper och förmåga att isolera. Exempelvis kan väggarna i ett hus från början av 70-talet släppa igenom dubbelt så mycket värme som ett hus som byggdes 20 år senare.

Genom att tilläggsisolera ytterväggarna kan energianvändningen minskas, men det kan innebära höga kostnader. Det kan vara ett bra tillfälle att tilläggsisolera samtidigt som fasaden renoveras. Då blir merkostnaden jämförelsevis liten.

Fler sidor inom klimatskal/renovering

Fönster/Dörrbyte

I ett småhus försvinner i genomsnitt 20 procent av värmen ut genom fönster och dörrar.

Takrenovering

Passa på att tilläggsisolera taket vid takbyte.

Vind tilläggsisolering

Ungefär 15 procent av värmeförlusterna i ett småhus sker genom vinden.

Senast uppdaterad: 22 juli 2022
Publicerad: 14 september 2020