Musselodling

Dykare som inspekterar en musselodling under vattnet

Övergödning orsakas av för mycket näring. Musselodlingar motverkar övergödningen och dess effekter genom att musslorna filtrerar vattnet för att ta upp plankton som växer med hjälp av överskottsnäringen.

Musselodlingar kan fånga näring från Östersjön. Kalmar kommun äger och driver en egen blåmusselodling utanför Hagby norra fiskeläge (se karta). Musselodlingen består av 4 stycken 112 meter långa och 3 meter djupa odlingsnät som är nedsänkta en 1,5 meter under vattenytan. Odlingen hålls flytande med hjälp av is-säkra bojar, och är ett populärt utflyktsmål för studiebesök.

Musselodlingen har ingått som försöksplattform i ett flertal olika samarbeten med kommunen. Länsstyrelsen i Kalmar har följt upp musselodlingens miljöeffekter. Linnéuniversitetet har studerat musslornas tillväxt, och i samarbete med Voxtorps gård bedrivit försök på ägg från ekologiska höns som har fodrats med torkade och malda musslor.

Odlingen har en kapacitet att producera 10 ton musslor vartannat år i den skala den drivs idag. Vid skörden avlägsnas 100 kg kväve och 8 kg fosfor, vilket är positivt för miljön i Kalmarsund.

Fler sidor inom kustmiljö

Vikar och vass

Vikar och vassar har vi gott om i Kalmar

Senast uppdaterad: 18 april 2024
Publicerad: 2 september 2022