Om Kalmarsundskommissionen

Bild på personer i en båt som undersöker alger i vattnet.

Kalmarsundskommissionen genomför konkreta insatser för att förbättra miljön i Kalmarsund.

Kommissionen bildades 2006 av kommunstyrelsen i Kalmar. Idag består vårt nätverk av flera aktörer inklusive politiker från kustkommunerna i Kalmar län, representanter för Region Kalmar län, LRF Sydost, Linnéuniversitetet, Länsstyrelsen i Kalmar län och flera vattenråd.

Arbetet inom kommissionen fokuserar främst på åtgärder som syftar till näringsretention och tar sikte på riktlinjerna avseende detta i Baltic Sea Action Plan (BSAP), som är HELCOMs antagna handlingsplan för att uppnå god miljömässig status i Östersjön.

En viktig del av arbetet är att stärka de ideella föreningar som arbetar för en bättre kustmiljö, söka nationella medel och EU-stöd till vattenvårdsprojekt, men också att samverka mellan offentlig verksamhet, näringsliv, forskning och allmänhet så att resurser, kunskap och utrustning utnyttjas bättre över kommungränserna.