Kalmarsundskommissionen

Kalmarsundskommissionen_banner

Kommissionen består av politiker och tjänstepersoner från kustkommunerna i Kalmar län, representanter från Regionförbundet, LRF sydost, Linnéuniversitetet och ideella föreningar. Ordförande från och med 13 november 2019 är Anna Thore.

Människor runt Kalmarsund med omnejd har alltid varit beroende av Östersjön. I dag är de ekologiska systemen i kraftig obalans. Kalmarsundskommissionen arbetar med konkreta åtgärder för att försöka förbättra situationen.

Vi arbetar bland annat för att ta fram kommunala handlingsplaner mot övergödning, samarbete med LRF kring åtgärder i jordbruket, ansökan om EU-medel för vattenhållande åtgärder i landskapet och att sprida goda exempel hur man kan arbeta för ett friskare Kalmarsund. Vi vill stärka de ideella krafter, föreningar, markägare och båtfolk som redan idag arbetar för en bättre kustmiljö.

En viktig del är att samordna insatser i regionen så att resurser, kunskaper och utrustning för vattenvård utnyttjas bättre. Vi är ett forum för samverkan mellan offentlig verksamhet, näringsliv, forskning och allmänhet.

Om Kalmarsundskommissionen

Historien bakom och organisationen kring Kalmarsundskommissionen

Insatser

Tips på hur du kan göra insatser för en renare Östersjömiljö

Projekt

Aktuella och tidigare samarbetsprojekt inom Kalmarsundskommissionen

Dokument

Här kan du hitta verksamhetsplaner och minnesanteckningar.

Nyheter

 • Kalmarsundskommissionen / 01 juli

  Utredning ute på remiss

  Utredningen om minskad övergödning genom stärkt lokalt åtgärdsarbete (SOU 2020:10) är nu ute på remi...

Evenemang

 • 16
  sep
  Övrigt 00:00 – 00:00 16 september

  Kustmiljöturné 16 september

  Den 16 september blir det Kustmiljöturné i Oskarshamn.

  00:00 – 00:00 16 september
 • 5
  nov
  Övrigt 10:00 – 12:00 5 november

  Styrgruppsmöte

  Välkomna på styrgruppsmöte!

  10:00 – 12:00 5 november