JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Kalmarsundskommissionen

Kalmarsundskommissionen_banner

Människor runt Kalmarsund med omnejd har alltid varit beroende av Östersjön. I dag är de ekologiska systemen i kraftig obalans. Kalmarsundskommissionen arbetar med konkreta åtgärder för att försöka förbättra situationen.

Vi arbetar bland annat för att anlägga våtmarker och kvävefällor, förbättra enskilda avlopp, rena dagvatten, bättre gödselhantering inom jordbruket, latrintömningsstationer för båtar och att minska användandet av giftiga båtbottenfärger. Vi vill stärka de ideella krafter, föreningar, markägare och båtfolk som redan idag arbetar för en bättre kustmiljö.

En annan viktig del är att samordna insatser i regionen så att resurser, kunskaper och utrustning för vattenvård utnyttjas bättre. Vi är ett forum för samverkan mellan offentlig verksamhet, näringsliv, forskning och allmänhet.

Kommissionen består av politiker och tjänstemän från kustkommunerna i Kalmar län, representanter för Havsmiljöinstitutet, Regionförbundet, LRF sydost, Linnéuniversitetet och ideella föreningar. Ordförande från och med 22 mars 2017 är Roland Åkesson.

Om Kalmarsundskommissionen

Historien bakom och organisationen kring Kalmarsundskommissionen

Insatser

Tips på hur du kan göra insatser för en renare Östersjömiljö

Projekt

Aktuella och tidigare samarbetsprojekt inom Kalmarsundskommissionen

Dokument

Här kan du hitta verksamhetsplaner och minnesanteckningar från 2015 och 2016

Nyheter

 • Kalmarsundskommissionen / 05 december

  Rapport om musselodlingar i Östersjön

  Susanna Minnhagen, Kalmar kommun, har skrivit en rapport som sammanfattar resultat av tidigare musse...

  $article.img.alt
 • Kalmarsundskommissionen / 20 november

  Styrgruppsmöte 17 november

  I fredags träffades styrgruppen för Kalmarsundskommissionen i Torshammar, strax utanför Torsås.

  $article.img.alt
 • Kalmarsundskommissionen / 17 november

  Samverkansgrupp 8 november

  Den 8e november träffades Kalmarsundskommissionens samverkansgrupp i Kalmar.

  $article.img.alt

Evenemang

Kunde inte hitta några evenemang.