Kalmarsundskommissionen

Kalmarsundskommissionen_banner

Kommissionen består av politiker och tjänstepersoner från kustkommunerna i Kalmar län, representanter för Havsmiljöinstitutet, Regionförbundet, LRF sydost, Linnéuniversitetet och ideella föreningar. Ordförande från och med 22 mars 2017 är Roland Åkesson.

Människor runt Kalmarsund med omnejd har alltid varit beroende av Östersjön. I dag är de ekologiska systemen i kraftig obalans. Kalmarsundskommissionen arbetar med konkreta åtgärder för att försöka förbättra situationen.

Vi arbetar bland annat för att ta fram kommunala handlingsplaner mot övergödning, samarbete med LRF kring åtgärder i jordbruket, ansökan om EU-medel för vattenhållande åtgärder i landskapet och att sprida goda exempel hur man kan arbeta för ett friskare Kalmarsund. Vi vill stärka de ideella krafter, föreningar, markägare och båtfolk som redan idag arbetar för en bättre kustmiljö.

En viktig del är att samordna insatser i regionen så att resurser, kunskaper och utrustning för vattenvård utnyttjas bättre. Vi är ett forum för samverkan mellan offentlig verksamhet, näringsliv, forskning och allmänhet.

Om Kalmarsundskommissionen

Historien bakom och organisationen kring Kalmarsundskommissionen

Insatser

Tips på hur du kan göra insatser för en renare Östersjömiljö

Projekt

Aktuella och tidigare samarbetsprojekt inom Kalmarsundskommissionen

Dokument

Här kan du hitta verksamhetsplaner och minnesanteckningar.

Nyheter

Evenemang

 • 29
  aug
  Övrigt 09:50 – 12:00 29 augusti

  Hållbara VA-system med rejektvatten

  Välkommen på möte om hållbara VA-system med rejektvatten den 29 augusti kl 09.50-12.00.

  09:50 – 12:00 29 augusti
 • 23
  okt
  Övrigt 10:00 – 13:00 23 oktober

  Samverkansgruppsmöte 23 oktober 2019

  Välkommen på samverkansgruppmöte för Kalmarsundskommissionen den 23 oktober kl 10.00.

  10:00 – 13:00 23 oktober
 • 13
  nov
  Övrigt 10:00 – 13:00 13 november

  Styrgruppsmöte 13 november 2019

  Välkommen på styrgruppsmöte för Kalmarsundskommissionen den 13 november 2019 kl 10.00.

  10:00 – 13:00 13 november