Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från idag klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen i Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

Kalmarsundskommissionen

Kalmarsundskommissionen_banner

Kommissionen består av politiker och tjänstepersoner från kustkommunerna i Kalmar län, representanter från Region Kalmar län, LRF sydost, Linnéuniversitetet och flera vattenråd. Ordförande från och med 13 november 2019 är Anna Thore.

Människor runt Kalmarsund med omnejd har alltid varit beroende av Östersjön. I dag är de ekologiska systemen i kraftig obalans. Kalmarsundskommissionen arbetar med konkreta åtgärder för att försöka förbättra situationen.

Vi arbetar bland annat för att ta fram kommunala handlingsplaner för god vattenstatus, samarbetar med LRF sydost kring åtgärder i jordbruket, ansöker om EU-medel för vattenhållande åtgärder i landskapet och sprider goda exempel hur man kan arbeta för ett friskare Kalmarsund. Vi vill stärka de ideella krafter, föreningar, markägare och båtfolk i våra kommuner som redan idag arbetar för en bättre kustmiljö.

En viktig del är att samordna insatser i regionen så att resurser till vattenvård, kunskaper och utrustning nyttjas bättre. Vi är ett forum för samverkan mellan offentlig verksamhet, näringsliv, forskning och allmänhet.

Om Kalmarsundskommissionen

Historien bakom och organisationen kring Kalmarsundskommissionen

Insatser

Tips på hur du kan göra insatser för en renare Östersjömiljö

Projekt

Aktuella och tidigare samarbetsprojekt inom Kalmarsundskommissionen

Dokument

Här kan du hitta verksamhetsplaner och minnesanteckningar.

Nyheter

Evenemang

 • 16
  sep
  Övrigt 00:00 – 00:00 16 september

  Kustmiljöturné 16 september

  Den 16 september blir det Kustmiljöturné i Oskarshamn.

  00:00 – 00:00 16 september
 • 5
  nov
  Övrigt 10:00 – 12:00 5 november

  Styrgruppsmöte

  Välkomna på styrgruppsmöte!

  10:00 – 12:00 5 november
 • 18
  nov
  Övrigt 09:00 – 12:00 18 november

  Styrgruppsmöte 18 november

  Välkomna på styrgruppsmöte den 18 november.

  09:00 – 12:00 18 november