Internationella nätverk

Internationellt samarbete blir ett allt viktigare verktyg för att skapa mervärden för stadens invånare, näringsliv och kommunens egen verksamhet samt för att uppnå visionen om ett integrerat, hållbart och framgångsrikt Kalmar.

Målsättningen med arbetet i nätverk är att tillsammans med andra städer och kommuner påverka nationellt och internationellt i frågor som är av viktiga för kommunen. Det handlar också om att hitta kommuner och städer som vi kan samarbete med i internationella projekt som förstärker kommunens utvecklingsinsatser och höjer kvaliteten i verksamheten. Nätverken ger också möjligheter att profilera Kalmar kommun som en bra plats att bo och verka i.

UBC logotyp
Musselodling
ECCAR logga

Kontakt

 • Anders Almqvist

  Strateg, EU/Internationella frågor

  010-352 00 00

  Besöksadress

  Östra Sjögatan 18

  Postadress

  Box 611, 391 26 Kalmar

Fler sidor inom internationellt arbete

Kontakt

Kommunledningskontoret stöttar Kalmars förvaltningar och bolag i arbetet med internationalisering

Mer information

För dig som vill veta mer om extern projektfinansiering och EU:s betydelse för Kalmar kommun

Projekt

Kalmar medverkar i flera internationella och EU-finanseriade projekt. Här berättar vi om vilka och varför

Smålands brysselkontor

Brysselkontoret är regionens kontaktlänk till EU:s institutioner och nätverk

Vänorter

Kalmar har 9 vänorter i lika många länder. Här får du veta vilka, samt hur och varför vänortssamarbetet bedrivs

Senast uppdaterad: 17 september 2021
Publicerad: 16 februari 2018