Vem blir Årets landsbygdsföretagare?

Nu kan du nominera det företag som du tycker ska utses till Årets landsbygdsföretagare i Kalmar kommun. Nominera senast 31 december 2023.

Utmärkelsen Årets landsbygdsföretagare delas ut årligen till en företagare som driver ett etablerat företag inom landsbygdsnämndens geografiska område och som genom sin verksamhet bidrar till landsbygdens positiva utveckling och attraktionskraft.

Årets landsbygdsföretagare prisas med 15 000 kronor och ett diplom på Kalmar kommuns näringslivsgala.

Kriterier

Företagaren ska:

  • Ha verksamhet på Kalmar kommuns landsbygd
  • Ha ekonomisk bärighet
  • Vara etablerad, det vill säga verksam i minst tre år
  • Vara kreativ och företagsam
  • Visa gott ledarskap och vara en god förebild

Juryn består av Landsbygdsnämndens presidium, landsbygdschef, landsbygdsutvecklare och representant från tillväxt- och näringslivsenheten i Kalmar kommun. Juryns beslut kan inte överklagas.

Nominera senast den 31 december 2023

Här kan du nominera den som du tycker ska bli Årets landsbygdsföretagare i Kalmar 2023.


Årets landbygdsföretagare delades tidigare ut av Södermöre kommundelsnämnd, här listas tidigare års pristagare:


2021 - Ekenäs Hantverksbageri
2020 – Annas Gårdsbutik
2019 – Friskvård och massage Hagby
2018 – Kavelbrosågen
2017 – Bosses Golv
2016 – Påryds Lantcafé
2015 - Begravningsbyrå Git Åkesson
2014 - Christinelunds gård
2013 - Anders Persson, Lantbruk och maskin

Fler sidor inom landsbygd

Bygdepeng

Bygdepeng är ett stöd som är till för att utveckla landsbygden i Kalmar kommun

Hemsändning

Bor du permanent på landet? Har du minst 1 kilometer till närmaste butik och har svårt att ta dig till butiken på g

Hjärtsäkrare landsbygd

Hjärtsäker landsbygd är ett projekt där ni som förening, organisation eller samfällighet på landsbygden har möjligh

Landsbygdsutvecklare

Landsbygdsutvecklaren arbetar för att stärka landsbygdens utveckling.

Medborgarbudget

Välkommen att lämna ditt förslag på hur vi ska använda Medborgarbudget för landsbygdsutveckling.

Medborgarpanel

Kalmars landsbygd utvecklas, var med och påverka riktningen.

Miljöpeng

Lokala utvecklingsgrupper kan ansöka om pengar för att utveckla sin ort, by eller stadsdel med miljöförbättrande åt

Servicepunkter

Servicepunkter är en del av ett samarbete mellan landsbygdens butiker och Kalmar kommun.

SydostLeader

Via SydostLeader kan du söka stöd för projekt som syftar till att skapa tillväxt och arbetstillfällen.

Årets landsbygdspris

Årets landsbygdspris delas ut till någon eller några som har gjort betydande insatser för landsbygden.

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 30 januari 2024
Publicerad: 16 oktober 2023