Bakgrund till Klimatneutrala Kalmar 2030

Nu krokar vi arm – med invånare, medarbetare, näringsliv, organisationer och andra kommunala verksamheter. Med kraften av många kan vi nå ända fram.