Så arbetar vi med nationella minoriteters rättigheter

Kommuner och landsting har vissa skyldigheter enligt lag gentemot alla nationella minoriteter. Så här arbetar vi i Kalmar.

Fler sidor inom social hållbarhet

Så arbetar vi med barns rättigheter

Grundprincipen är att alla barn har egna rättigheter och att barnet är en egen individ.

Så arbetar vi drogförebyggande

Information och rådgivning om alkohol, narkotika, droger och tobak för föräldrar, barn och ungdomar, krogar, mödrav

Så arbetar vi med jämställdhet

Kalmar ska vara en jämställd kommun där vi oavsett kön har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter.

Så arbetar vi med hbtqi-frågor

Alla i Kalmar ska kunna leva sina liv utan att behöva dölja sin sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Så arbetar vi med integration

För att säkra framtida arbetskraftsbehov, tillväxt och välfärd krävs ett framgångsrikt integrationsarbete.

Så arbetar vi med tillgänglighet

Kalmar ska vara en tillgänglig stad för alla, oavsett funktionsnedsättning.

Så arbetar vi med psykisk hälsa

Att må bra ökar möjligheterna till ett aktivt liv och är viktigt för folkhälsan.

Så arbetar vi brottsförebyggande

Vi arbetar med en rad insatser för att öka tryggheten och minska antalet brott i kommunen.

Så arbetar vi med folkhälsa

Folkhälsoarbetet ska bidra till att skillnaderna i hälsa och välbefinnande mellan olika grupper ska minska.

Senast uppdaterad: 15 maj 2023
Publicerad: 26 februari 2019