Ett gott liv inom planetens gränser - är det ens möjligt?

Det är fullt möjligt men det kräver en omfattande omställning av hela samhället och det kräver nya tankar, attityder och handlingar från var och en av oss.

Fler sidor inom vad krävs för att kalmar ska bli klimatneutralt?

Här tecknar du Kalmar kommuns lokala klimatkontrakt

Visa att ni som företag har ambition att vara med och bidra till det lokala arbetet.

Samarbete för ett klimatneutralt Kalmar

Företagen som signerat för ett klimatneutralt Kalmar och till stöd i det fortsatta arbetet

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 7 november 2023
Publicerad: 13 februari 2023