Kommunfullmäktiges sammanträde 29 maj

Inledning. En tyst minut. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Närvarokontroll och val av protokollsjusterare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2.1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Fråga från Per Dahl (M) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fråga från Per Dahl (M) till servicenämndens ordförande Johanna Petersson (C): Vad vill du äta till lunch 10 juli?

2.2 Fråga från Inger Hilmansson (L) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fråga från Inger Hilmansson (L) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S): Till varje pris?

2.3 Interpellation från Carl-Henrik Sölvinger (L) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Interpellation från kommunalrådet Carl-Henrik Sölvinger (L) till kommunalrådet Dzenita Abaza (S), överlämnad till kommunalrådet Bertil Dahl (V): Dags att stärka upp Ungdomsmottagningen?

2.4 Interpellation från Per Dahl (M) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Interpellation från Per Dahl (M) till till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) angående kontroll av kostnadseffektivitet för tjänster köpta av Destination Kalmar AB

2.5 Interpellation från Inger Hilmansson (L) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Interpellation från Inger Hilmansson (L) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) om Kalmars strategi inför nedläggning av O1 och O2

2.6 Interpellation från Annika Carlsson Wistedt (MP) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Interpellation från Annika Carlsson Wistedt (MP) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfson (S) om gröna ytor eller grönytor

3. Revidering av Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

4. Godkännande av borgensram för Kalmar Hamn AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

5. Godkännande av externt hyresavtal för kulturcentrum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

6. Förvärv av aktier i Inera AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

7. Regionförbundet i Kalmar läns revisionsberättelse och årsredovisning 2016 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

8. Samordningsförbundet i Kalmar läns revisionsberättelse och årsredovisning 2016 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

9. Motion från Christina Fosnes (M), Carl-Henrik Sölvinger (L) och Christopher Dywik (KD) om digital agenda för Kalmar kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

10. Motion från Thoralf Alfsson (SD) om register för motionen och medborgarförslag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

11. Valärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

12. Anmälningsärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2.7 Interpellation från Björn Brändewall (L) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Interpellation från Björn Brändewall (L) till kommunalrådet Bertil Dahl (V): Hur har det gått med sociala hänsyn vid upphandlingar? Första delen av ärendet.

2.7 Interpellation från Björn Brändewall (L), fortsättning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fortsättning av ärende 2.7. På grund av tekniska orsaker saknas bild.

2.9 Interpellation från Per Dahl (M) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Interpellation från Per Dahl (M) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S): Antalet kommunanställda ökar stadigt

2.10 Interpellation från Anna-Britt Wejdsten (L) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Interpellation från Anna-Britt Wejdsten (L) till socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S): Är utbetalningarna av försörjningsstöd i Kalmar jämställda?

2.11 Interpellation från Max Troendlé (MP) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Interpellation från Max Troendlé (MP) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S): Varför uteblev flaggning för att hedra Zaida Catalán på hennes begravning?

2.12 Interpellation från Inger Hilmansson (L) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Interpellation från Inger Hilmansson (L) till kultur- och fritidsförvaltningens ordförande Marianne Dahlberg (S): Har medborgarkontoret utvecklats eller avvecklats?

2.13 Interpellation från Daphne Thuvesson (MP) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Interpellation från Daphne Thuvesson (MP) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfson (S): Flerbostadshus i trä i framtiden - Hänger Kalmar med?

2.15 Interpellation från Björn Brändewall (L) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Interpellation från Björn Brändewall (L) till barn- och ungdomsnämndens ordförande Lasse Johansson (S): När förskolan röjer vårdnadshavares personuppgifter i veckobrev med mera