JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Vesholmarna 1 med flera fastigheter (nya Kalmarsundsverket)

Varför?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett moderniserat stadsnära reningsverk och annan användning av befintlig återvinningscentral. Projektet har även konsekvenser för rekreationsstråk i området som ska beaktas i planarbetet.

Vad?

I planarbetet studeras en utökning av reningsverket för att kunna bygga en ny reningsdel och disponera om anläggningen så verket får bättre funktion, blir mer klimatsäkert och en attraktivare arbetsplats. Utökningen medför konsekvenser på rekreationsstråk som ska hanteras i planförslaget för att området ska kunna fortsätta fungera och utvecklas som rekreationsområde. Planförslaget ska dessutom innehålla en ny användning för KSRR:s återvinningscentral och garage med mera, som ska flyttas till Flygstaden respektive Moskogen. Parallellt med planärendet pågår en tillståndsprövning enligt Miljöbalken för ”Kalmarsundsverket”, som det till stora delar nya reningsverket kallas.

När?

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

  • Samråd - fjärde kvartalet 2017
  • Antagen plan - andra kvartalet 2018.

Du hittar alla planhandlingar och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

Det bearbetade förslaget granskas för beslut om antagande. Synpunkter kan lämnas även här.

Från och med nu gäller detaljplanen, förutsatt att den inte har överklagats.

Kontakt