KalmarÖland Airport AB

KalmarÖland Airport AB utvecklar, driver och förvaltar Kalmar flygplats tillsammans med näringslivet i Kalmarregionen.

Kalmar Öland Airport AB bildades i januari 2007, då Kalmar kommun tog över ägandet och driften av flygplatsen.

Kalmar Öland Airport är till hälften ägt av Kalmar Kommunbolag AB. VD är Ronny Lindberg.

Fler sidor inom förvaltningar och bolag

Utbildningsförvaltningen

I våra verksamheter ingår skolor och fritidshem

Kommunledningskontoret

Vi stöttar kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet vänder sig till alla

Omsorgsförvaltningen

Vi ansvarar bland annat för hemtjänst

Samhällsbyggnadskontoret

Vi arbetar bland annat med fysisk planering, miljö och lantmäteri

Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen ger stöd och service till våra verksamheter

Socialförvaltningen

Hos oss kan du få stöd och hjälp

Möten, handlingar och protokoll

Protokoll och kallelser från kommunfullmäktige och nämnder

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 1 juni 2022
Publicerad: 13 juni 2017