Hagbyskolan

Hagbyskolans ledord är "Alla barn är allas barn".

Skolan börjar igen den 21 augusti

Välkomna då! Trevlig sommar!

Om Hagbyskolan

Organisation och kontaktuppgifter på Hagbyskolan

Resultat och metoder på Hagbyskolan

Kunskap i fokus. Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändig

Stöd, hälsa och trygghet på Hagbyskolan

När eleven behöver extra stöd och hjälp finns elevhälsa, trygghetsgrupp och krisgrupp, beroende på behov på Hagbysk...

Elev och vårdnadshavare på Hagbyskolan

Information till dig som elev och vårdnadshavare på Hagbyskolan

Prov och läxor på Hagbyskolan

Information om fokustid och nationella prov på Hagbyskolan

$widget.img.alt

Skolan och dess omgivning på Hagbyskolan

Hagbyskolans omgivning och lokaler

$widget.img.alt

Elevhälsa på Hagbyskolan

Elevhälsans uppdrag på Hagbyskolan är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen

$widget.img.alt

Nyheter

Evenemang