Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Hagbyskolan

Elev och vårdnadshavare på Hagbyskolan

Information till dig som elev och vårdnadshavare på Hagbyskolan

Resultat och metoder på Hagbyskolan

Kunskap i fokus. Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga.

Stöd, hälsa och trygghet på Hagbyskolan

När eleven behöver extra stöd och hjälp finns elevhälsa, trygghetgrupp och krisgrupp, beroende på behov.

Sjukanmälan

Sjukanmäl ditt barn via epost, telefon eller lärportalen EdWise

$widget.img.alt

Inloggning vårdnadshavare

Inloggning till lärportalen EdWise

$widget.img.alt

Kontakta Hagbyskolan

Kontaktuppgifter till Hagbyskolans rektor och skolledning

Nyheter

Evenemang