Halltorpsskolan

Välkommen till Halltorpsskolan

Information om Halltorpsskolan och dess närområde

Elev och vårdnadshavare på Halltorpsskolan

Information till dig som elev och vårdnadshavare på Halltorpsskolan

Stöd, hälsa och trygghet på Halltorpsskolan

När eleven behöver extra stöd och hjälp finns elevhälsa, trygghetsgrupp och krisgrupp

Sjukanmälan

Sjukanmäl ditt barn via e-post, telefon eller lärportalen EdWise

Inloggning vårdnadshavare

Inloggning vårdnadshavare

Kontakta Halltorpsskolan

Kontaktuppgifter till Grundskolans rektor och skolledning

Nyheter

Kunde inte hitta några nyheter.

Evenemang

Kunde inte hitta några evenemang.