Om Södermöreskolan

Skolan ligger i Ljungbyholms tätort nära natursköna områden. Här finns även skolbibliotek och fritidsgård. På Södermöreskolan arbetar vi för att skapa en trygg skola och en naturlig mötesplats
mellan ungdomar och vuxna. 

Kontakta Södermöreskolan

Kontaktuppgifter till Grundskolans rektor och skolledning

Modersmål, hemspråk på Södermöreskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Södermöreskolans förväntningar

Det här förväntar vi oss av dig som elev och vårdnadshavare

Vision och mål på Södermöreskolan

Elevernas trygghet och trivsel är avgörande för resultaten

Välkommen till Södermöreskolan

Här beskriver vi vår verksamhet och organisation

Värdegrund på Södermöreskolan

Vi arbetar för att förbygga och motverka all form av kränkande behandling