Vision och mål på Djurängsskolan

Vår vision är "En trygg miljö för lärande"

Vi vill att våra elever ska känna en trygghet under hela dagen och under alla dagens lärmoment, då skapar vi bra grundförutsättningar för en god lärmiljö som främjar våra barn och elever i deras kunskapsutveckling.

Vi är en liten enhet där alla våra elever blir sedda av engagerade och kompetenta pedagoger. Vi strävar efter att hela enheten ska ha en gemensam pedagogisk grundsyn och vi för en fortlöpande diskussion om vad framtidens barn behöver ha med sig för att bli fullvärdiga samhällsmedlemmar. Att följa den "röda tråden" från ett års ålder och uppåt, ska genomsyra allt vi gör, inte enbart enstaka aktiviteter.

Fler sidor inom resultat och metoder på djurängsskolan

Värdegrund på Djurängsskolan

Elevernas trygghet och trivsel är avgörande för resultaten

Modersmål, hemspråk på Djurängsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Senast uppdaterad: 18 augusti 2022
Publicerad: 7 augusti 2020