Prov och läxor på Gröndalsskolan

Prov och läxor är ovanligt på Gröndalsskolan

På Gröndalsskolan får alla elever specialpedagogiskt stöd under hela skoldagen. Det är skolans ansvar att ta hand om elevernas lärande och måluppfyllelse.

I enstaka fall genomförs prov och läxor utifrån elevens förmåga och intresse.

Fler sidor inom elev och vårdnadshavare på gröndalsskolan

Betygsättning på Gröndalsskolan

Elever i anpassad grundskola som läser ämnen kan från och med åk 6 begära betyg.

Fritidshem på Gröndalsskolan

På fritidshemmet är eleverna när vårdnadshavarna arbetar eller studerar. Det finns två fritidshem på Gröndalsskolan

Lektionsschema för elever på Gröndalsskolan

Elevernas scheman är individuella

Läsårstider på Gröndalsskolan

Gröndalsskolan följer de läsårstider som är satta av politiker i Kalmars utbildningsnämnd.

Vår matsedel på Gröndalsskolan

Vi erbjuder en god, varierad och näringsriktig kost. Länk till matsedeln finns här.

Skolskjuts

Flertalet elever kommer till skolan med någon form av skolskjuts.

Inloggning vårdnadshavare

Inloggning till lärportalen Unikum

Sjukanmälan på Gröndalsskolan

Sjukanmäl ditt barn via Edlevo

Dokument och blanketter på Gröndalsskolan

Dokument och blanketter på Gröndalsskolan

Senast uppdaterad: 12 september 2022
Publicerad: 11 januari 2021