Skolskjuts

Flertalet elever kommer till skolan med någon form av skolskjuts.

Skolskjuts till Gröndalsskolan ansöker du som vårdnadshavare om, på avsedd blankett alternativt på "Mina sidor" på Kalmar kommuns webbplats.

Skolskjuts omfattar antingen kollektivtrafik, det vill säga buss eller särskilt anordnad skolskjuts, det vill säga taxi eller taxibuss.

Fler sidor inom elev och vårdnadshavare på gröndalsskolan

Betygsättning på Gröndalsskolan

Elever i anpassad grundskola som läser ämnen kan från och med åk 6 begära betyg.

Fritidshem på Gröndalsskolan

På fritidshemmet är eleverna när vårdnadshavarna arbetar eller studerar. Det finns två fritidshem på Gröndalsskolan

Lektionsschema för elever på Gröndalsskolan

Elevernas scheman är individuella

Läsårstider på Gröndalsskolan

Gröndalsskolan följer de läsårstider som är satta av politiker i Kalmars utbildningsnämnd.

Vår matsedel på Gröndalsskolan

Vi erbjuder en god, varierad och näringsriktig kost. Länk till matsedeln finns här.

Prov och läxor på Gröndalsskolan

Prov och läxor är ovanligt på Gröndalsskolan.

Inloggning vårdnadshavare

Inloggning till lärportalen Unikum

Sjukanmälan på Gröndalsskolan

Sjukanmäl ditt barn via Edlevo

Dokument och blanketter på Gröndalsskolan

Dokument och blanketter på Gröndalsskolan

Senast uppdaterad: 14 mars 2024
Publicerad: 11 januari 2021