Olycksfallsförsäkring

Alla elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Kalmar kommuns verksamhetsområden är olycksfallsförsäkrade genom Protector.

Fler sidor inom stöd, hälsa och trygghet på halltorpsskolan

Trygghet och säkerhet på Halltorpsskolan

Halltorpsskolans arbete med trygghet och säkerhet

Elevhälsan på Halltorpsskolan

Elevhälsans uppdrag på Halltorpskolan är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen

Sekretess i skolan

Alla barn, elever och föräldrar ska kunna vända sig till personalen i känsliga ärenden och veta att sekretesslagen

Fotografering i skola och förskola

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Central elevhälsa

Den kommunala elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

Senast uppdaterad: 25 februari 2021
Publicerad: 18 januari 2021