Stöd, hälsa och trygghet på Rinkabyholmsskolan

Alla elever behöver stöd i sin utveckling. Behovet av stöd kan ha fysiska, psykiska, sociala eller helt andra skäl. Det kan vara tillfälligt stöd eller bestå under hela skoltiden.

Trygghet och säkerhet på Stöd, hälsa och trygghet på Rinkabyholmsskolan

Rinkabyholmsskolans arbete med trygghet och säkerhet

Elevhälsan på Stöd, hälsa och trygghet på Rinkabyholmsskolan

Elevhälsans uppdrag på Rinkabyholmsskolan är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring på Rinkabyholmsskolan

Sekretess i skolan

Alla barn, elever och föräldrar ska kunna vända sig till personalen i känsliga ärenden och veta att sekretesslagen

Fotografering i skola och förskola

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Central elevhälsa

Den kommunala elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser